Ajankohtaista

Ajankohtaista
Rooman klubin Suomen yhdistyksen vuosikokous pidettiin 19.3.2014. Vuosikokouksessa valittiin hallituksen jäsenet ja päätettiin kunnianhimoisesta toimintasuunnitelmasta.

Tehtävä
”Ajattele maailmanlaajuisesti – toimi paikallisesti”

Rooman Klubin Suomen yhdistys toimii Rooman Klubin (Club of Rome) kansallisena osastona Suomessa.

Rooman Klubin toiminnan perusmotiivina on huoli ihmiskunnan tulevaisuudesta. Rooman Klubille on ominaista tiedostaa maailmanyhteisön ongelmat maailmanlaajuisessa mittakaavassa ja kokonaisvaltaisesti. Maapallon tulevaisuutta ja siihen vaikuttavia ratkaisuja tarkastellaan pitkällä aikavälillä.

Rooman Klubin tärkeimpiä tavoitteita

Rooman Klubin toiminta tähtää ihmiskuntaa uhkaavien merkittävimpien ongelmien tunnistamiseen, näiden ongelmien analyysiin maailmanlaajuisessa mittakaavassa, mahdollisten tulevaisuuden ratkaisukeinojen tutkimiseen sekä tulevaisuutta valottavien skenaarioiden hahmottamiseen.

Tärkeänä tehtävänä on tulosten raportoiminen laajalle yleisölle sekä julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin päättäjille.

Rooman Klubin Suomen yhdistyksen tehtäviä

  • Rooman Klubin toiminnan tukeminen,
  • tehdä tunnetuksi Rooman Klubille ajankohtaista keskustelua ja sille ominaista tapaa tiedostaa maailmanyhteisön ongelmat maailmanlaajuisesti, kokonaisvaltaisesti ja pitkällä aikavälillä sekä
  • edistää yritysten, yhdyskuntien, kansakunnan ja ihmiskunnan elinehtoja koskevaa, erityisesti pitkän aikavalin tarkasteluun painottuvaa keskustelua.

Yhdistyksen toimintakeinoja

  • Julkinen keskustelu
  •  esitelmä- ja keskustelutilaisuudet
  •  julkaisut ja tutkimukset