Julkaisut

Kirjat

1980 luku

The Club of Rome (1984) Managing Global Issues. Reasons for Encouragement. The Complete set of papers presented at the Helsinki conference July 9-14, 1984. Sisältää Aurelio Peccein Roomassa marraskuussa 1983 kirjoittaman tekstin ”Seeking a Way to Peace and Development” ja Memorial Tributes to Aurelio Peccei by Umberto Colombo, Eduard Pestel on July 11th, 1984. Sidottu uniikki 7 cm paksu kirja ARKISTOSSA.
Giarini, Orio (1983) Varallisuus ja hyvinvointi. Raportti Rooman klubille. Toimittanut Pentti Malaska. Weiling+Göös.Tampereen Kirjapaino Oy Tamprint. Tampere 1983. ISBN 951-35-2588-0
Club of Rome Dossiers 1965-1984. (1984) A Special Issue of Futura. Eds. Pentti Malaska – Matti Vapaavuori.

1990 luku

The Finnish Association for the Club or Rome (1997) On the Way to Sustainble Development. An approach to defining a national model of global responsibility. Hakapaino Helsinki. ISBN 952-90-8647-4
Rooman klubin Suomen komitea (1995) Kansainvälinen vastuumme. Suomen malli. WSOY Juva 1995. ISBN 951-0-20577-x

2000 – luku

Club of Rome Dossiers 1965-1984. (2005) Eds. Pentti Malaska – Matti Vapaavuori. ISBN 952-99114-1-6. Published by the Finnish Association of the Club of Rome. Dossiers

Lehdet ja Journaalit


1980 luku


Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenlehti 3/1983 Vol 2. no 3/1987. Työ ja tulevaisuus. Kesäseminaari Lappeenrannassa. 

Tulevaisuuden tutkimuksen seura (1987) FUTURA 6. vuosikerta numero 3 1987. Tutkasseminaari 14.10.1987 HELSINKI.

WORLD FUTURES. The Journal of General Evolution. Edited by Ervin Laszlo. Associate Editor Jonathan Schull. //Suomen Roksy tuotti Helsingissä 11-12.11.1986 seminaarin ”Global Situation and Political Risks” ja sen pohjalta tämän artikkelikokoelman : julkaisun alkusanat Pentti Malaska ja Leif Nordberg. Turku 10.9.1987.// Volume 25 Number 1-2 (1988) ISSN 0260-4027

2000 luku


Rooman Klubin julkilausuma YK:n kestävän kehityksen huippukokoukselle 26.8.-4.9.2002: ”Tiedon voimalla kestävään ihmiskunnan kehitykseen.” Rooman Klubin ensimmäisen raportin ”Kasvun rajat” kolmantenakymmenentenä vuosipäivänä. Suomentanut ja suomeksi toimittanut Rooman Klubin Suomen yhdistys ry. Julkaisua tukenut DODO HYY ry. Helsinki tammikuussa 2003. ISBN 952-99114-0-8

Monisteet


1990 luku


King, Alexander – Bertrand Schneider (monisteessa ei vuotta, kirjana 1991) The First Global Revolution. A report by the Council of the Club of Rome. 154 s.

Rooman klubin Suomen komitea (1993) Projekti Kansainvälinen vastuumme – Suomen malli CGR. Finnish Concept of Global Responsibility. CGR-Projektiehdotus 10.3.1993. Laatinut: Kari J. Nyberg, Pääsihteeri, johtoryhmän puheenjohtaja. Markku Ryynänen, Rooman klubin Suomen komitean pääsihteeri. 15 s.
Kansainvälinen vastuumme – Suomen malli. Tausta-aineistoa työseminaariin 24.4.1993. SAS Royal Helsinki.
Kansainvälinen vastuumme – Suomen malli. Työseminaari 24.4.1993. SAS Royal Helsinki. Työryhmien esitykset. 15 s.
The Club of Rome, The Finnish Association of the Club of Rome: BALTIC TALK. 1/1995. The First new Newsletter published by the Finnish Association of the Club of Rome.

2000 luku


Dossiers

Tänne julkaistaan myöhemmin Dossiers.