Toiminta

Tehtävä
”Ajattele maailmanlaajuisesti – toimi paikallisesti”

Rooman Klubin Suomen yhdistys toimii Rooman Klubin (Club of Rome) kansallisena osastona Suomessa.

Rooman Klubin toiminnan perusmotiivina on huoli ihmiskunnan tulevaisuudesta. Rooman Klubille on ominaista tiedostaa maailmanyhteisön ongelmat maailmanlaajuisessa mittakaavassa ja kokonaisvaltaisesti. Maapallon tulevaisuutta ja siihen vaikuttavia ratkaisuja tarkastellaan pitkällä aikavälillä.

Rooman Klubin tärkeimpiä tavoitteita

Rooman Klubin toiminta tähtää ihmiskuntaa uhkaavien merkittävimpien ongelmien tunnistamiseen, näiden ongelmien analyysiin maailmanlaajuisessa mittakaavassa, mahdollisten tulevaisuuden ratkaisukeinojen tutkimiseen sekä tulevaisuutta valottavien skenaarioiden hahmottamiseen.

Tärkeänä tehtävänä on tulosten raportoiminen laajalle yleisölle sekä julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin päättäjille.

Rooman Klubin Suomen yhdistyksen tehtäviä

Rooman Klubin Suomen yhdistys ry. eli Roksy toimii Rooman Klubin kansallisena yhdistyksenä Suomessa. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Rooman Klubin toimintaa sekä tehdä tunnetuksi Rooman Klubille ominaista tapaa ajatella ihmiskunnan ongelmia maailmanlaajuisesti, kokonaisvaltaisesti ja pitkällä aikavälillä.

Roksy on toiminut epävirallisesti jo vuodesta 1972 ja virallisesti yhdistys perustettiin vuonna 2000. Tavoitteenamme on löytää ratkaisuja ihmiskunnan suurimpiin haasteisiin. Yhdistyksessämme on hieman yli 50 jäsentä.

Yhdistyksen toimintakeinoja
•julkinen keskustelu
•esitelmä- ja keskustelutilaisuudet
•julkaisut ja tutkimukset
•yhteydenpito kansainväliseen Rooman Klubiin