Yhteystiedot

Yhteystiedot

Rooman Klubin Suomen yhdistys ry.
c/o Demos Helsinki ry. Mechelininkatu 3D, FIN-00101 Helsinki
http://www.roomanklubi.fi/

Puheenjohtaja: Tapio Ojanen – tapio.ojanen(at)vayla.fi

Rooman klubin Suomen yhdistyksen hallitus:

Puheenjohtaja Tapio Ojanen, diplomi-insinööri, töissä Väylävirastossa liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja maankäyttöön liittyvissä tehtävissä. Työskennellyt myös aluesuunnittelu-, luonnonvara- ja energia-asioiden parissa. Aiempaa kokemusta mm. Ympäristöministeriön ja YK:n kestävän kehityksen sihteeristöistä. Mukana hallituksessa vuodesta 2009, puheenjohtajana vuodesta 2013, kansainvälisen Rooman klubin ex officio -jäsen.

Varapuheenjohtaja Päivi Mattila-Wiro, toimii strategiajohtajana  Turun yliopistossa.

Tilaisuus- ja nettisivuvastaava Jan Herranen, fil.kand, työskennellyt mm kiertotalouden parissa ja tällä hetkellä työskentelee kestävän ja vastuullisen energiatuotannon parissa.

Pääsihteeri Leena-Maija Lauren, kauppatieteiden maisteri, joka työskennellyt tulevaisuuden tutkimuksen parissa 1970-luvusta alkaen ja erikoistunut tulevaisuusajattelun historiaan.

Sihteeri  Susanna Kivelä (ktl) työskentelee yliopettajana Laurea-ammattikorkeakoulussa ja vastaa tulevaisuuksien ennakointiin keskittyvästä YAMK koulutusohjelmasta. Laureaa edeltävä työkokemus Suomen Kuntaliitosta, jossa työhön kuuluivat mm. tulevaisuusbarometritutkimukset.

Jäsenvastaava ja taloudenhoitaja Sirpa Kurppa, hoitaa tutkimusprofessuuria MTT kestävän biotalouden tiimissä, tehtäväkenttänä ruokajärjestelmän ekologinen kestävyys. Työskennellyt vierailevana tutkijana Kaliforniassa, Kanadassa ja Uudessa-Seelannissa. Suomen yhdistyksen pj v. 2011-12.

Tiedottamis- ja viestintävastaava Vera Djakonoff, (VTM), työskentelee tulevaisuussuuntautuneen hallinnon asiantuntijana ajatushautomo Demos Helsingissä.