Roksyn vuosikokous pidettiin 19.3.2015

Varsinaisten kokousasioiden käsittelyn jälkeen professori Markku Wilenius alusti Suomen energiapolitiikan muutoksesta. Wilenius on mukana professoriryhmässä, joka ajaa vanhanaikaisen keskitetyn energiapolitiikan täyskäännöstä kohti kasvua ja työllisyyttä tukevia hajautettuja ja kotimaisia uusiutuvia energianlähteitä.