Benjamin Isak Bassin 1944-2018

Tulevaisuuteen katsova diplomaatti

Suurlähettiläs OTK Benjamin Isak Bassin kuoli Helsingissä 27. maaliskuuta 2018. Hän oli syntynyt Helsingissä 18. tammikuuta 1944.

Bassin kävi koulunsa Helsingissä ja valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1968. Opintojen jälkeen hän aloitti työskentelyn ulkoministeriön kehitysaputoimistossa ja jatkoi kehitysyhteistyöhallinnon erilaisissa tehtävissä kuuden vuoden ajan.

YK:n toiminta tuli hänelle omakohtaisesti tutuksi työskenneltyään seuraavat kuusi vuotta Suomen YK-edustustossa New Yorkissa. Vuonna 1980 hän palasi Suomeen työhön ulkoministeriön kauppapoliittisella osastolla. Kolme vuotta myöhemmin hänet nimitettiin tehtäviin Suomen suurlähetystössä Tokiossa ja vuonna 1986 Suomen ensimmäiseksi suurlähettilääksi Thaimaahan. Neljän vuoden jälkeen edessä oli paluu kehitysyhteistyön piiriin kotimaassa ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston päällikkönä kolmen vuoden ajaksi.

Sen jälkeen vuorossa oli parin vuoden kausi neuvottelevana virkamiehenä ulkoministeriön poliittisella osastolla. Tämä työ toimi lähtökohtana nimitykselle ulkoasiainhallinnon uusiin johtotehtäviin Aasiassa. Bassin toimi suurlähettiläänä kahdessa merkittävässä asemapaikassa: Intiassa New Delhissä 1995 alkaen ja Kiinassa Pekingissä vuosina 2001-2005.

Työskenneltyään ulkoasiainhallinnon eri sektoreilla Bassin kiinnostui laajemmin tulevaisuuden globaaleista ongelmista. Hänen kansainvälisyyttä korostava toimintansa herätti huomiota kansainvälisen Rooman klubin piirissä, jossa pohditaan ihmiskunnan tulevaisuuden kysymyksiä ja jonka jäseniä yhdistää huoli ihmiskunnan tulevaisuudesta. Järjestö kutsuikin hänet jäsenekseen vuonna 1994.

Toimittuaan tuolloin Suomessa Bassin tuli mukaan myös Rooman klubin Suomen yhdistyksen toimintaan, jonka kehittämisessä hänen kokemuksensa ja näkemyksensä osoittautuivat erityisen arvokkaiksi. Hän näki syvällisesti ihmiskunnan tulevaisuuden moninaiset riskit ja pystyi jäsentämään niitä tarvittavien toimenpiteiden suuntaamiseksi.

Hänen kanssaan käydyt pohdinnat globaaleista riskeistä olivat aina innoittavia ja ne olivat usein alkusoittoa konkreettisen toiminnan kehittämiseen. Tunnustuksena hänen toiminnastaan kansainvälinen Rooman klubi nimitti Bassinin kunniajäsenekseen vuonna 2013.

Rooman klubin piirissä Bassin nähtiin herkästi innostuvana ja sydämellisenä ihmisenä, joka löysi nopeasti asian ytimen ja jonka kannanottoja tuki syvällinen ja samalla hilpeä huumorintaju. Seuramiehenä hän olikin pidetty ja hänen kertomiensa kaskujen määrä oli rajaton.

Kirjoittanut Esko Kalimo